Wystawa w wersji tekstowej PDF dla czytników ekranowych:
Plansza numer 1 – HOŁDY WIELKICH MISTRZÓW ZAKONU KRZYŻACKIEGO
Plansza numer 2 – POCZĄTKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH
Plansza numer 3 – KALENDARIUM DZIEJÓW ZAKONU KRZYŻACKIEGO
Plansza numer 4 – HOŁD PRUSKI 1525
Plansza numer 5 – HOŁD PRUSKI 1525 CIĄG DALSZY
Plansza numer 6 – HOŁDY WIELKICH MISTRZÓW KRZYŻACKICH W PIOTRKOWIE
Plansza numer 7 – CZY WIESZ, ŻE …
Plansza numer 8 – PIOTRKÓW W DOBIE HOŁDÓW KRZYŻACKICH