Planowane tematy w roku 2020:

O klasztorach piotrkowskich raz jeszcze – 24 IX

Bitwa niemeńska oraz ostatnie działania wojenne 1920 roku – 22 X

Samhain, Dziady, Sollemnitas Omnium Sanctorum – o dziejach jednego święta – 19 XI

Zygmunt II August w Piotrkowie – 17 XII